Staff

HIRAKU-Global Office

Administrative Support

 DAIGO       Soichi
 KODAMA        Toru
 TAO     Wakana
 KUBO            Yoshiko
 OKAZAKI       Akiko

Program Support

 HOSOKAWA   Shiori
 KULEKCI        Aydin
 SHINOHARA   Moeko


up